ให้เช่าโรงงาน เนื้อที่ 10ไร่17,000 สีม่วง ถนนเศรษฐกิจ 1 กระทุ่มแบน สมุทรสาครเช่า 600,000 บ/ด

ข้อมูล ให้เช่าอาคารโรงงาน/โกดัง เนื้อที่ 10ไร่ พื้นที่ใช้สอย 17,000 ตร.ม พื้นที่สีม่วง ถนนเศรษฐกิจ 1 กระทุ่งแบน สมุทรสาคร ราคาเช่า 600,000 บ/ด รายละเอียด ให้เช่าอาคารโรงงาน/โกดัง เนื้อที่ 10ไร่ พื้นที่ใช้สอย 17,000 ตร.ม พื้นที่สีม่วง ถนนเศรษฐกิจ 1 กระทุ่งแบน สมุทรสาคร ราคาเช่า 600,000 บ/ด อาคารโรงงาน: พื้นที่โดยรวม 14,000 ตร.ม. แบ่งออกเป็น 2 โซน โซน 1 เป็นอาคาร 2 ชั้นและ 3 ชั้นติดกัน มีลิฟท์ขนส่ง พื้นที่ใช้สอย 10,800 ตร.ม. – โซน 2 เป็นอาคารโรงย้อม พื้นที่ใช้สอย 3,400 ตร.ม. […]

ให้เช่าโรงงาน เนื้อที่ 10ไร่17,000 สีม่วง ถนนเศรษฐกิจ 1 กระทุ่มแบน สมุทรสาครเช่า 600,000 บ/ด

ข้อมูล ให้เช่าอาคารโรงงาน/โกดัง เนื้อที่ 10ไร่ พื้นที่ใช้สอย 17,000 ตร.ม พื้นที่สีม่วง ถนนเศรษฐกิจ 1 กระทุ่งแบน สมุทรสาคร ราคาเช่า 600,000 บ/ด รายละเอียด ให้เช่าอาคารโรงงาน/โกดัง เนื้อที่ 10ไร่ พื้นที่ใช้สอย 17,000 ตร.ม พื้นที่สีม่วง ถนนเศรษฐกิจ 1 กระทุ่งแบน สมุทรสาคร ราคาเช่า 600,000 บ/ด อาคารโรงงาน: พื้นที่โดยรวม 14,000 ตร.ม. แบ่งออกเป็น 2 โซน โซน 1 เป็นอาคาร 2 ชั้นและ 3 ชั้นติดกัน มีลิฟท์ขนส่ง พื้นที่ใช้สอย 10,800 ตร.ม. – โซน 2 เป็นอาคารโรงย้อม พื้นที่ใช้สอย 3,400 ตร.ม. […]

Skip to toolbar