ขายที่ดินติดถนน 12 เลน หน้ากว้าง 50 เมตร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุทยา ราคาขาย 110 ล้านบาท

ข้อมูล ขายที่ดินติดถนน 12 เลน หน้ากว้าง 50 เมตร แถมโครงสร้างอาคารโกดังเนื้อที่ 2-1-66 ไร่ ประตูน้ำพระอินทร์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุทยา ราคาขาย 110 ล้านบาท รายละเอียด ขายที่ดินติดถนน 12 เลน หน้ากว้าง 50 เมตร แถมโครงสร้างตึก 3 ชั้นติดถนนและอาคารโกดังเนื้อที่ 2-1-66 ไร่ ตึกออฟฟิศ 3 ชั้น 12คุณ12 เมตร รวม3ชั้น 432 ตารางเมตร โครงสร้างอาคารโกดัง 2,200 ตารางเมตร หน้ากว้างที่ดินติดถนน 50 คุณ 80 เมตร มีที่ดินงอกด้านหลังติดคลองอีก17 คุณ 50 เมตร กว่า 200 ตารางวา เหมาะทำห้าง หรือโชว์รูม สถานที่สำคัญใกล้เคียง ห้างสรรพสินค้า […]

ขายที่ดินติดถนน 12 เลน หน้ากว้าง 50 เมตร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุทยา ราคาขาย 110 ล้านบาท

ข้อมูล ขายที่ดินติดถนน 12 เลน หน้ากว้าง 50 เมตร แถมโครงสร้างอาคารโกดังเนื้อที่ 2-1-66 ไร่ ประตูน้ำพระอินทร์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุทยา ราคาขาย 110 ล้านบาท รายละเอียด ขายที่ดินติดถนน 12 เลน หน้ากว้าง 50 เมตร แถมโครงสร้างตึก 3 ชั้นติดถนนและอาคารโกดังเนื้อที่ 2-1-66 ไร่ ตึกออฟฟิศ 3 ชั้น 12คุณ12 เมตร รวม3ชั้น 432 ตารางเมตร โครงสร้างอาคารโกดัง 2,200 ตารางเมตร หน้ากว้างที่ดินติดถนน 50 คุณ 80 เมตร มีที่ดินงอกด้านหลังติดคลองอีก17 คุณ 50 เมตร กว่า 200 ตารางวา เหมาะทำห้าง หรือโชว์รูม สถานที่สำคัญใกล้เคียง ห้างสรรพสินค้า […]

ขายที่ดินติดถนน 12 เลน หน้ากว้าง 50 เมตร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุทยา ราคาขาย 110 ล้านบาท

ข้อมูล ขายที่ดินติดถนน 12 เลน หน้ากว้าง 50 เมตร แถมโครงสร้างอาคารโกดังเนื้อที่ 2-1-66 ไร่ ประตูน้ำพระอินทร์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุทยา ราคาขาย 110 ล้านบาท รายละเอียด ขายที่ดินติดถนน 12 เลน หน้ากว้าง 50 เมตร แถมโครงสร้างตึก 3 ชั้นติดถนนและอาคารโกดังเนื้อที่ 2-1-66 ไร่ ตึกออฟฟิศ 3 ชั้น 12คุณ12 เมตร รวม3ชั้น 432 ตารางเมตร โครงสร้างอาคารโกดัง 2,200 ตารางเมตร หน้ากว้างที่ดินติดถนน 50 คุณ 80 เมตร มีที่ดินงอกด้านหลังติดคลองอีก17 คุณ 50 เมตร กว่า 200 ตารางวา เหมาะทำห้าง หรือโชว์รูม สถานที่สำคัญใกล้เคียง ห้างสรรพสินค้า […]

ขายที่ดินติดถนน 12 เลน หน้ากว้าง 50 เมตร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุทยา ราคาขาย 110 ล้านบาท

ข้อมูล ขายที่ดินติดถนน 12 เลน หน้ากว้าง 50 เมตร แถมโครงสร้างอาคารโกดังเนื้อที่ 2-1-66 ไร่ ประตูน้ำพระอินทร์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุทยา ราคาขาย 110 ล้านบาท รายละเอียด ขายที่ดินติดถนน 12 เลน หน้ากว้าง 50 เมตร แถมโครงสร้างตึก 3 ชั้นติดถนนและอาคารโกดังเนื้อที่ 2-1-66 ไร่ ตึกออฟฟิศ 3 ชั้น 12คุณ12 เมตร รวม3ชั้น 432 ตารางเมตร โครงสร้างอาคารโกดัง 2,200 ตารางเมตร หน้ากว้างที่ดินติดถนน 50 คุณ 80 เมตร มีที่ดินงอกด้านหลังติดคลองอีก17 คุณ 50 เมตร กว่า 200 ตารางวา เหมาะทำห้าง หรือโชว์รูม สถานที่สำคัญใกล้เคียง ห้างสรรพสินค้า […]

Skip to toolbar