tt22หอพัก 3 ชั้น 21 ห้อง 1 ร้านค้า ลำลูกกาคลอง 2 ที่ 79 ตารางวา

tt22หอพัก 3 ชั้น 21 ห้อง 1 ร้านค้า ลำลูกกาคลอง 2 ที่ 79 ตารางวา

หอพัก 3 ชั้น 21 ห้อง 1 ร้านค้า ลำลูกกาคลอง 2

-ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว
-ใกล้โลตัสคลอง 2
-ใกล้โรงพยาบาลบีแคร์
-ใกล้โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
-ใกล้ตลาดนานาเจริญ

ขนาด 79 ตารางวา

ราคา 7,800,000 บาท

ที่ตั้ง ลำลูกกา ปทุมธานี

TAGS : ลำลูกกา,ปทุมธานี,โลตัสคลอง 2,คลอง 2,โรงพยาบาลบีแคร์,รังสิต,โรงพยาบาลแพทย์รังสิต,นานาเจริญ,ตลาดนานาเจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar