ปล่อยเช่าโกดังใหม่ 2,000ตรม วัดโพธิ์แจ้ 150,000/เดือนบางบอน

ปล่อยเช่าโกดังใหม่ 2000ตรม. แถวสาย4 วัดโพธิ์แจ้ 150,000/เดือน สัญญา3ปี รถใหญ่เข้าออกได้ รถคอนเทนเนอร๋เข้าออกได้สนใจติดต่อได้ที่ 086-367-4148ปล่อยเช่าโกดังใหม่ 2000ตรม. แถวสาย4 วัดโพธิ์แจ้ 150,000/เดือน สัญญา3ปี รถใหญ่เข้าออกได้ รถคอนเทนเนอร๋เข้าออกได้สนใจติดต่อได้ที่ 086-367-4148ปล่อยเช่าโกดังใหม่ 2000ตรม. แถวสาย4 วัดโพธิ์แจ้ 150,000/เดือน สัญญา3ปี รถใหญ่เข้าออกได้ รถคอนเทนเนอร๋เข้าออกได้สนใจติดต่อได้ที่ 086-367-4148

ปล่อยเช่าโกดังใหม่ 2,000ตรม วัดโพธิ์แจ้ 150,000/เดือนบางบอน

ปล่อยเช่าโกดังใหม่ 2000ตรม. แถวสาย4 วัดโพธิ์แจ้ 150,000/เดือน สัญญา3ปี รถใหญ่เข้าออกได้ รถคอนเทนเนอร๋เข้าออกได้สนใจติดต่อได้ที่ 086-367-4148ปล่อยเช่าโกดังใหม่ 2000ตรม. แถวสาย4 วัดโพธิ์แจ้ 150,000/เดือน สัญญา3ปี รถใหญ่เข้าออกได้ รถคอนเทนเนอร๋เข้าออกได้สนใจติดต่อได้ที่ 086-367-4148ปล่อยเช่าโกดังใหม่ 2000ตรม. แถวสาย4 วัดโพธิ์แจ้ 150,000/เดือน สัญญา3ปี รถใหญ่เข้าออกได้ รถคอนเทนเนอร๋เข้าออกได้สนใจติดต่อได้ที่ 086-367-4148

Skip to toolbar