ขายอาคารโรงงาน/โกดัง เนื้อที่ 24ไร่ พื้นที่ใช้สอย 20,000 ตร.ม. ออฟฟิศ ไฟฟ้า 1,000 KVA อำเภอบ้านบึง

ข้อมูล ขายอาคารโรงงาน/โกดัง เนื้อที่ 24ไร่ พื้นที่ใช้สอย 20,000 ตร.ม. ออฟฟิศ ไฟฟ้า 1,000 KVA อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ราคาขาย 350 ล้านบาท รายละเอียด ขายอาคารโรงงาน/โกดัง เนื้อที่ 24ไร่ พื้นที่ใช้สอย 20,000 ตร.ม. ออฟฟิศ ไฟฟ้า 1,000 KVA อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ราคาขาย 350 ล้านบาท ห้องน้ำออฟฟิศทุกชั้น ชาย-หญิง พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 20,000 ตร.ม ในตัวอาคารโกดัง 1 พื้นที่ใช้สอยรวมทั้ง 2 ชั้น 1,000 ตารางเมตร อาคารโกดัง 2 พื้นที่ใช้สอยรวมทั้ง 2 ชั้น 10,000 ตร.ม พื้นที่ใช้งานอฟฟิศ 800 ตร.ม . […]

Skip to toolbar