ขายที่ดินเปล่า 11-1-85 ไร่ ทำเลดี ติดถนนลาดยาง ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ใกล้โรงพยาบาลสูงเนิน

ขายที่ดินเปล่า 11-1-85 ไร่ ทำเลดี ติดถนนลาดยาง ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ใกล้โรงพยาบาลสูงเนิน

2209ACL1533ขายที่ดินเปล่า 11-1-85 ไร่ ทำเลดี ติดถนนลาดยาง (กว้าง 5 เมตร) หน้ากว้าง 59 เมตร ลึก 313 เมตร อยู่ระหว่างบ้านดอนกอก-บ้านกุดขมิ้นเหมาะสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยหรือทำธุรกิจรีสอร์ท, โครงการบ้านจัดสรร, โรงงาน หรือทำการเกษตร

2209ACL1533 Land for sale, 11-1-85 rai, good location, next to the asphalt road (5 meters wide), 59 meters wide, 313 meters deep, between Ban Don Kok – Ban Kut Khamin, suitable for building a residence or doing a resort business, housing projects, factory or farming

ที่ตั้งทรัพย์ : ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
Location :T.SungNoen, A.SungNoen, NakhonRatchasima30170

หน้าที่ดินหันไปทางทิศเหนือ
Direction of the land is towards the North

ลิงค์ทรัพย์ / Property Link : https://linevoom.line.me/post/1166254282455088222
ที่ตั้งทรัพย์ / Property Location: https://goo.gl/maps/7fKsFUxwADzniJxL8

ราคาขาย 7,450,625 บาท คิดเป็น 1,625บาทต่อตารางวา
Selling price 7,450,625 Baht (Equivalent to 1,625Baht per sqwah
*****พื้นที่สี : ไม่มีพื้นที่สีในระบบ
***** Color space: No color space in the system

จุดเด่นทรัพย์ / Property Highlight
1. ที่ดินเปล่า แปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวย
1. Vacant land, beautiful rectangular shape plot
2. อยู่ใกล้แหล่งชุมชน อยู่ระหว่างบ้านดอนกอก-บ้านกุดขมิ้น
2. Near by the city (between Ban Don Kok and Ban KutKhamin)
3. หน้าที่ดินติดถนนลาดยาง(กว้าง 5 เมตร)
3. Land is next to paved road (5 meters wide)
4. การเดินทางสะดวกสามารถเข้า-ออกได้ 2 เส้นทาง เข้าจากถนนมิตรภาพ (หมายเลข2) หรือถนนโชคชัย-เดชอุดม (หมายเลข24)
4. Convenient transportation can reach the location from two route, i.e. entering from Mittraphap Road (No. 2) or Chokchai-DetUdom Road (No. 24).
สถานที่ใกล้เคียง / Nearby Places
1. วัดดอนกอกสามัคคี1.8 กม.
1. Don KhokSamakkhiTemple 1.8 km.
2. โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 1.7 กม.
2. Ban KutKhamin School 1.7 km.
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน 4 กม.
3. Sung NoenSub-district Administrative Organization 4 km.
4. บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 9 กม.
4. Seagate Technology (Thailand) 9 km.
5.โรงพยาบาลสูงเนิน 9.1 กม.
5. Sung Noen Hospital 9.1 km.
6.ห่างจากถนนหลัก (ถนนมิตรภาพ หมายเลข 2) 5.4 กม.
6.5.4 km. away from the main road (Mittraphap Road No. 2)
7.ห่างจากถนนหลัก (ถนนโชคชัย-เดชอุดมหมายเลข 24) 5.5 กม.
7.5.5 km. away from the main road (Chokchai-DetUdom Road No. 24)
8.ห่างจากอำเภอสูงเนิน 11.8 กม. ห่างจากตัวจังหวัดนคราชสีมา 34 กม.
8. away from the Sung Noen District 11.8 Km, away from theNakhonRatchasima Province 34 km
9.ที่ดินต่ำกว่าถนนประมาณ 1เมตร
9.The land is about 1 meter lower than the road.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. Permporn Srirattanavaree
Mobile: +66954615256, +66850149449

Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar